Partnerzy wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • Gwarantujemy wyjątkową, bo praktyczną formułę kongresu i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży z całego kraju
 • Wierzymy, że najcenniejsza wiedza to ta, którą nabywamy poprzez bezpośredni kontakt z ekspertami w realu - zapewniamy możliwość indywidualnych rozmów, aby na gorąco wymienić poglądy, poruszyć wszelkie wątpliwości
 • Poznają Państwo niestandardowe rozwiązania inwestycji drogowych i konkretne praktyki, jak realizować większe inwestycje,szukając przy tym oszczędności
 • Przeanalizujemy, jak zwiększyć skuteczność pozyskiwania dotacji i tym samym skalę inwestycji poprzez właściwy dobór programów dotacyjnych i metod finansowania

Pakiet uczestnika zawiera:

 • Profesjonalnie opracowane i wydane materiały szkoleniowe
 • Przez cały tydzień po Konferencji będą mieli Państwo możliwość skonsultowania z prelegentami wątpliwości, które pojawią się po spotkaniu
 • Każdy otrzyma Certyfikat Uczestnictwa
 • Każdego zapraszamy na uroczysty lunch i przerwy kawowe

Z udziału w kongresie skorzystają:

 • kierownicy wydziałów infrastruktury drogowej w urzędach gmin, miast, powiatów i województw,
 • pracownicy wydziałów zajmujących się utrzymaniem dróg w związku z zarządzaniem drogami gminnymi lub powiatowymi,
 • przedstawiciele zarządów dróg miejskich i powiatowych, zarządcy dróg wojewódzkich
 • całe środowisko drogowe

ZAINSPIRUJ SIĘ DOŚWIADCZENIAMI INNYCH – NALEPSZE ROZWIĄZANIA WPROWADŹ W SWOJEJ GMINIE i POWIECIE!